Sau PNJ, Doji, Thế Giới Di Động cũng “chen chân” bán đồng hồ
Sau PNJ, Doji, Thế Giới Di Động cũng “chen chân” bán đồng hồ
Bên cạnh việc bán các sản phẩm như điện thoại, điện máy, hàng tiêu dùng… Thế Giới Di Động chính thức bán đồng hồ trên website của doanh nghiệp này kể từ ngày 8/3.