Bổ sung 3 chính sách, hỗ trợ 93,6 tỷ đồng cho người lao động bị ảnh hưởng Covid-19
Bổ sung 3 chính sách, hỗ trợ 93,6 tỷ đồng cho người lao động bị ảnh hưởng Covid-19
Kinhtedothi – Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Bộ LĐTB&XH bổ sung chính sách người lao động phải ngừng việc do thuộc đối tượng phải cách ly y tế từ 14 ngày trở lên được hỗ trợ 1.000.000 đồng/người và thực hiện 2 chính sách bảo hiểm y tế.