Các hãng bay có thể từ chối vận chuyển nếu hành khách không thực hiện khai báo y tế
Các hãng bay có thể từ chối vận chuyển nếu hành khách không thực hiện khai báo y tế
Kinhtedothi - Các hãng hàng không thực hiện nghiêm túc việc hướng dẫn hành khách khai báo y tế điện tử khi làm thủ tục trực tuyến hoặc trên ứng dụng tờ khai y tế.