Kinh tế ban đêm: \'Vấn đề cốt lõi là khả năng quản lý\'
Kinh tế ban đêm: \"Vấn đề cốt lõi là khả năng quản lý\"
Kinhtedothi - Tạo điều kiện một cách toàn diện về luật lệ, thể chế, thu hút nhiều người tham gia, bao gồm cả doanh nghiệp trong nước và nước ngoài thúc đẩy kinh tế ban đêm phát triển. Đó là ý kiến của ông Cao Sĩ Kiêm, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước khi nói về kinh tế ban đêm ở Việt Nam.