Trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19, ưu tiên được chăm sóc trong môi trường gia đình
Trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19, ưu tiên được chăm sóc trong môi trường gia đình
Kinhtedothi – Trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19 cần được được sống trong môi trường gia đình và đảm bảo lợi ích tốt nhất cho trẻ em. Việc trẻ em được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội chỉ là biện pháp sau cùng.