Hà Nội tiêm vaccine phòng Covid-19 cho các đối tượng có bệnh lý nền, bệnh tâm thần...tại 4 cơ sở trợ giúp xã hội
Hà Nội tiêm vaccine phòng Covid-19 cho các đối tượng có bệnh lý nền, bệnh tâm thần...tại 4 cơ sở trợ giúp xã hội
Kinhtedothi – Các đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại những cơ sở trợ giúp xã hội khi tiêm vaccine phòng Covid-19 xong rất phấn khởi và có sức khỏe ổn định, hiện đang được cán bộ y tế theo dõi.
Trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19, ưu tiên được chăm sóc trong môi trường gia đình
Trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19, ưu tiên được chăm sóc trong môi trường gia đình
Kinhtedothi – Trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19 cần được được sống trong môi trường gia đình và đảm bảo lợi ích tốt nhất cho trẻ em. Việc trẻ em được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội chỉ là biện pháp sau cùng.