Đồng Nai: Nhiều doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ”
Đồng Nai: Nhiều doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ”
Kinh tedothi - Trước tình hình dịch Covid-19 tại tỉnh Đồng Nai đang có diễn biến phức tạp, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai cho biết, đến nay đã có nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện phương án “3 tại chỗ”, đảm bảo cho công tác vừa sản xuất vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19.