Xây dựng Đề án tái cơ cấu toàn diện VRG sau cổ phần hóa
Xây dựng Đề án tái cơ cấu toàn diện VRG sau cổ phần hóa
Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần (VRG) về những vấn đề sau cổ phần hóa và tình hình sắp xếp các công ty nông, lâm nghiệp.