“Ưu tiên lúc này là phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh”
“Ưu tiên lúc này là phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh”
Kinhtedothi - Quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”, nhưng ưu tiên lúc này là tập trung phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu đề ra.