Nghệ An: Cho vay lãi suất cao, đe dọa, đăng ảnh con nợ lên mạng xã hội
Nghệ An: Cho vay lãi suất cao, đe dọa, đăng ảnh con nợ lên mạng xã hội
Kinhtedothi - Những con nợ không trả tiền đúng kỳ hạn, Trang cho \"đàn em\" đến nhà, nơi làm việc đe dọa, phát tán hình ảnh lên mạng xã hội.