Phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước: Không chạy theo số lượng
Phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước: Không chạy theo số lượng
Kinhtedothi - Thành ủy Hà Nội đang tiếp tục đẩy mạnh giải pháp để triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể Nhân dân trong các DN ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn TP Hà Nội” giai đoạn 2020 - 2025 với những mục tiêu mới. Đây là cơ sở quan trọng tiếp tục giúp các DN hoạt động ổn định, hiệu quả hơn.
Phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước: Không vì số lượng mà bỏ qua chất lượng
Phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước: Không vì số lượng mà bỏ qua chất lượng
Kinhtedothi - Mặc dù công tác phát triển tổ chức Đảng tại DN ngoài khu vực Nhà nước và kết nạp đảng viên là chủ DN tư nhân là nhiệm vụ mới và khó song qua 7 năm triển khai, Hà Nội đã đạt được những kết quả đáng kể. Kinh nghiệm của một số nơi làm tốt cho thấy, việc đồng bộ các giải pháp, chính là căn cứ quan trọng để đạt mục tiêu.