Hà Nội: Hoãn lịch tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, HĐND TP khóa XVI
Hà Nội: Hoãn lịch tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, HĐND TP khóa XVI
Kinhtedothi-Hôm nay (24/7), Thường trực HĐND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 206/HĐND-VP về việc thông báo hoãn lịch tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai HĐND TP của đại biểu HĐND TP Hà Nội.
Cử tri huyện Thanh Trì kiến nghị Thành phố sớm phê duyệt phân khu 3 xã vùng bãi Yên Mỹ - Duyên Hà - Vạn Phúc
Cử tri huyện Thanh Trì kiến nghị Thành phố sớm phê duyệt phân khu 3 xã vùng bãi Yên Mỹ - Duyên Hà - Vạn Phúc
Kinhtedothi - Cử tri huyện Thanh Trì kiến nghị các vấn đề như: Sớm xử lý ô nhiễm môi trường kênh xả Hồng Vân, sông Nhuệ; Di dời các nhà máy Phân lân Văn Điển, Pin Văn Điển, bột giặt Nét không để ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống Nhân dân, đẩy nhanh phê duyệt phân khu 3 xã vùng bãi Yên Mỹ - Duyên Hà - Vạn Phúc để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng…
Hà Nội: Hướng dẫn bổ sung về tổ chức tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai HĐND TP để phòng chống dịch Covid-19
Hà Nội: Hướng dẫn bổ sung về tổ chức tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai HĐND TP để phòng chống dịch Covid-19
Kinhtedothi-Hôm nay (19/7), Thường trực HĐND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 194/HĐND-VP về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai HĐND TP.
Hà Nội: Ban hành Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND TP khóa XVI
Hà Nội: Ban hành Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND TP khóa XVI
Kinhtedothi-Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 75/QĐ-HĐND ngày 12/7/2021 về Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Hà Nội: Phê chuẩn danh sách Ủy viên hoạt động chuyên trách và các ủy viên khác của 4 Ban HĐND TP
Hà Nội: Phê chuẩn danh sách Ủy viên hoạt động chuyên trách và các ủy viên khác của 4 Ban HĐND TP
Kinhtedothi-HĐND TP Hà Nội vừa ban hành các nghị quyết về phê chuẩn danh sách ủy viên hoạt động chuyên trách và các ủy viên khác của 4 Ban HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Hà Nội quy định số lượng ủy viên các Ban HĐND Thành phố
Hà Nội quy định số lượng ủy viên các Ban HĐND Thành phố
Kinhtedothi-HĐND TP Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 23/6/2021 về việc quy định số lượng ủy viên các Ban HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Xác nhận kết quả bầu cử chức vụ ủy viên UBND TP Hà Nội khóa XVI
Xác nhận kết quả bầu cử chức vụ ủy viên UBND TP Hà Nội khóa XVI
Kinhtedothi-HĐND TP Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 23/6/2021 về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ ủy viên UBND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hà Nội: Xác nhận kết quả bầu cử Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban của HĐND TP khóa XVI
Hà Nội: Xác nhận kết quả bầu cử Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban của HĐND TP khóa XVI
Kinhtdeothi-HĐND TP Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban của HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Hà Nội: Biểu quyết thông qua số lượng ủy viên của mỗi Ban HĐND TP Hà Nội không quá 15 người
Hà Nội: Biểu quyết thông qua số lượng ủy viên của mỗi Ban HĐND TP Hà Nội không quá 15 người
Kinhtedothi-Thường trực HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 trình HĐND TP xem xét, quyết định số lượng ủy viên của mỗi Ban HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 không quá 15 người.