Ông Hồ Thanh Tùng được bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tập đoàn CMC
Ông Hồ Thanh Tùng được bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tập đoàn CMC
Kinhtedothi - Tại hội cổ đông thường niên 2020 Chủ tịch Tập đoàn CMC đã trao quyết định bổ nhiệm ông Hồ Thanh Tùng giữ chức Tổng Giám đốc Tập đoàn.