Thủ tướng dự Hội nghị tổng kết dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Thủ tướng dự Hội nghị tổng kết dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Sáng 22/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết, xây dựng, triển khai Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.