Có thể xây dựng xong dãy nhà sai phép trong một đêm
Có thể xây dựng xong dãy nhà sai phép trong một đêm
Kinhtedothi - Trong một đêm, những trường hợp vi phạm có thể xây dựng xong khung mái tôn, thành một dãy nhà, nếu không có chế tài mạnh thì không xử lý được.