[Infographics] Những điềm lành ngày Tết theo quan niệm dân gian
[Infographics] Những điềm lành ngày Tết theo quan niệm dân gian
Theo quan niệm dân gian, những điều này xảy ra vào dịp năm mới là báo hiệu điềm lành cho cả năm, ví dụ như hoa mai 6 cánh, hoa đào nở cánh kép, quất đâm chồi nở hoa...