Khơi dậy quyết tâm, khí thế vượt qua đại dịch của mỗi người dân
Khơi dậy quyết tâm, khí thế vượt qua đại dịch của mỗi người dân
Dù Chính phủ, chính quyền các địa phương và ngành chức năng cố gắng, quyết liệt đến đâu nhưng cuộc chiến chống dịch sẽ không đi đến thành công nếu thiếu sự ủng hộ, tham gia tích cực của toàn dân.