“Ưu tiên lúc này là phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh”
“Ưu tiên lúc này là phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh”
Kinhtedothi - Quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”, nhưng ưu tiên lúc này là tập trung phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu đề ra.
Mùa Thu ở Fallingwater
Mùa Thu ở Fallingwater
Kinhtedothi - Nhè nhẹ thôi, đang vào mùa lá rụng/Lá phong xào xạc lối tôi đi
Lạc vào rừng lá phong thơ mộng
Lạc vào rừng lá phong thơ mộng
Kinhtedothi - Đến với Khu du lịch Lá phong Ðà Lạt (Dalat Maple), số 45, Ðặng Thái Thân, Đà Lạt, Lâm Ðồng, du khách sẽ được đắm mình trong sắc vàng cam tuyệt đẹp của lá giữa phố núi mộng mơ.