4 bài học, 3 cơ chế giúp doanh nghiệp phát triển trong đại dịch Covid-19
4 bài học, 3 cơ chế giúp doanh nghiệp phát triển trong đại dịch Covid-19
Kinhtedothi - \'\'Doanh nghiệp phát triển là quốc gia phát triển, doanh nghiệp giàu mạnh là quốc gia giàu mạnh\'\' - đó là nhận định của ông Lê Doãn Hợp - nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về vai trò và trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh Việt Nam dần khôi phục hoạt động sản xuất khi dịch Covid-19 được kiểm soát.
Phát biểu ấn tượng của nguyên Bộ trưởng TT&TT Lê Doãn Hợp về bản lĩnh doanh nhân muốn vượt đại dịch Covid
Phát biểu ấn tượng của nguyên Bộ trưởng TT&TT Lê Doãn Hợp về bản lĩnh doanh nhân muốn vượt đại dịch Covid
Kinhtedothi - Sau Covid-19 sẽ có rất nhiều ngành liên quan đến sản xuất, chế biến lương thực thực phẩm, CNTT là những ngành thuận lợi. Có những ngành khó khăn như dân dụng, du lịch, bất động sản và nông nghiệp. Chúng ta mở sản xuất trong bối cảnh dịch Covid vẫn còn, tôi cho rằng có 4 giải pháp cần thực hiện: Quy tắc 5k, vaccine, ứng dụng thành tựu trong chuỗi hoạt động bao gồm truyền thông, biện pháp tài chính. 4 vấn đề này cần làm quyết liệt. Chúng ta phải có niềm tin và tôi tin là chúng ta sẽ có giải pháp tốt để thành công.