[Infographics] Vận hành thương mại Nhà máy nước sạch lớn nhất miền Bắc
[Infographics] Vận hành thương mại Nhà máy nước sạch lớn nhất miền Bắc
Ngày 13/10, TP Hà Nội đã khánh thành, đưa vào vận hành thương mại Nhà máy nước mặt sông Đuống, nhà máy nước sạch có quy mô lớn nhất miền Bắc.