Dấn thân và trách nhiệm
Dấn thân và trách nhiệm
Kinhtedothi - “Đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội của nhà báo” là cụm từ được nhắc đến nhiều trong thời gian qua, đặc biệt khi công nghệ thông tin, nhiều loại hình truyền thông xã hội phát triển nhanh.