TP Hồ Chí Minh: 10 tỷ đồng cho vay ưu đãi mua NƠXH chỉ như \'muối bỏ bể\'!
TP Hồ Chí Minh: 10 tỷ đồng cho vay ưu đãi mua NƠXH chỉ như \"muối bỏ bể\"!
Kinhtedothi - Số tiền 10 tỷ đồng vừa được UBND TP Hồ Chí Minh phê duyệt phân bổ chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2019 của chương trình cho vay ưu đãi để mua, thuê mua NƠXH có quá ít so với nhu cầu NƠXH của 81.000 hộ gia đình hay không?