Hà Nội: Nhiều cách làm sáng tạo vì mục tiêu nâng cao các chỉ số PAPI, SIPAS
Hà Nội: Nhiều cách làm sáng tạo vì mục tiêu nâng cao các chỉ số PAPI, SIPAS
Kinhtedothi-“Xây dựng và triển khai các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số SIPAS, Chỉ số PAPI” là một trong những mục tiêu tổng quát được TP Hà Nội đặt ra trong công tác chỉ đạo, điều hành nhằm thực hiện năm chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” 2021. Đến thời điểm này nhìn lại có thể thấy, từ TP đến cơ sở đã đạt được một số kết quả khả quan trong thực hiện mục tiêu này.
Hà Nội: Nâng cao yếu tố “Hạ tầng căn bản” để cải thiện Chỉ số PAPI
Hà Nội: Nâng cao yếu tố “Hạ tầng căn bản” để cải thiện Chỉ số PAPI
Kinhtedothi - Để nâng cao mức độ hài lòng của người dân TP Hà Nội về yếu tố “Hạ tầng căn bản”, qua đó cải thiện Chỉ số PAPI, UBND TP đã giao từng nhiệm vụ cụ thể cho Sở Công Thương Hà Nội, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.
Thước đo từ những con số
Thước đo từ những con số
Kinhtedothi - Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2020 vừa được công bố ngày hôm qua.
Thước đo hiệu quả
Thước đo hiệu quả
Kinhtedothi - TP Hà Nội sẽ chủ động tổ chức khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền; đổi mới hình thức lấy ý kiến, đo lường theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin… Đó là một trong những giải pháp được nhấn mạnh để giúp Hà Nội nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), đồng thời cũng tăng hiệu quả điều hành, quản lý Nhà nước, thực thi chính sách, cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp.
Xây dựng Chương trình số 02-CTr/TU: Bám sát thực tiễn, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững
Xây dựng Chương trình số 02-CTr/TU: Bám sát thực tiễn, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững
Kinhtedothi - Sáng 24/12, Ban chỉ đạo xây dựng dự thảo Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021 - 2025”.
Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 26/11
Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 26/11
Kinhtedothi - Đổi mới sáng tạo là động lực phát triển Thủ đô; Công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Hà Nội: Chú trọng ngăn ngừa nguy cơ dịch lây từ bên ngoài vào… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in số 278 ra ngày 26/11.
UNDP và Australia hỗ trợ Việt Nam cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công
UNDP và Australia hỗ trợ Việt Nam cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công
Kinhtedothi - Australia sẽ đóng góp 9,7 triệu đô la Australia trong 4 năm (2021 - 2025) cho chương trình nghiên cứu “Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công ở Việt Nam” (PAPI), do Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) thực hiện tại Việt Nam. Đây là nội dung biên bản UNDP với Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) ký kết ngày 13/7.
Tăng thông tin tương tác hai chiều giữa chính quyền và người dân
Tăng thông tin tương tác hai chiều giữa chính quyền và người dân
Kinhtedothi - UBND TP vừa có Công văn số 3647 yêu cầu sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã tập trung cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của TP.
Cải thiện chỉ số PAPI của Hà Nội: Hướng mạnh về người dân và cơ sở
Cải thiện chỉ số PAPI của Hà Nội: Hướng mạnh về người dân và cơ sở
Kinhtedothi - Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) được xem là công cụ phản ánh tiếng nói chung của người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý Nhà nước, cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp.
Hà Nội: Tìm kiếm giải pháp cải thiện chỉ số PAPI
Hà Nội: Tìm kiếm giải pháp cải thiện chỉ số PAPI
Kinhtedothi – Sáng 23/7, Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - xã hội Hà Nội phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức Hội thảo khoa học Cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của TP Hà Nội.