Ấm lòng bữa sáng miễn phí tặng người lao động khó khăn tại Hà Nội
Ấm lòng bữa sáng miễn phí tặng người lao động khó khăn tại Hà Nội
Kinhtedothi - Khoảng 1 tháng qua, các thành viên thuộc Quỹ Phước An Nhiên đã tổ chức 2 điểm trao tặng bữa sáng miễn phí cho người lao động khó khăn tại Hà Nội. Nghĩa cử mang ý nghĩa lan tỏa lớn, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống của một bộ phận người lao động ở thành thị.