Người khuyết tật gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn vay
Người khuyết tật gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn vay
Kinhtedothi - Nhiều người khuyết tật bị khiếm khuyết một phần cơ thể nhưng vẫn nghị lực, vượt khó vươn lên tạo việc làm cho mình và nhiều người khác. Nhưng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của họ gặp nhiều khó khăn, trong đó có nguồn vốn vay.