Đề xuất sáp nhập đơn vị hành chính tỉnh đã thuyết phục?
Đề xuất sáp nhập đơn vị hành chính tỉnh đã thuyết phục?
Kinhtedothi - Sáp nhập đơn vị hành chính tỉnh như một gải pháp giảm gánh nặng chi ngân sách cho bộ máy hành chính đang quá lớn, đã được đặt ra từ kỳ họp Quốc hội cuối năm 2017. Khi đó, theo ý kiến đề xuất của đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp), chúng ta có thể sáp nhập được khoảng 10 tỉnh có quy mô dân số thấp.