Thành lập Trường Đại học Y Dược thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội
Thành lập Trường Đại học Y Dược thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội
Kinhtedothi - Đến năm 2025, Trường Đại học Y Dược thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội xây dựng và hoàn thiện mô hình tiên tiến về đào tạo một số ngành với quy mô tuyển sinh đại học mỗi năm khoảng 1.000 sinh viên.