Tạm dừng hoạt động trạm BOT nếu không lắp phí tự động
Tạm dừng hoạt động trạm BOT nếu không lắp phí tự động
Tổng Cục đường bộ Việt Nam đã đưa ra biện pháp mạnh nếu các chủ đầu tư BOT tiếp tục không thỏa hiệp và không nhanh chóng lắp đặt thu phí tự động theo tiến độ đề ra.