Tổng Bí thư: \'Làm cái gì trái lòng dân, để mất niềm tin là mất tất cả\'
Tổng Bí thư: \"Làm cái gì trái lòng dân, để mất niềm tin là mất tất cả\"
Đề cập đến nội dung về công tác cán bộ trong phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, từ nay trở đi, bất cứ trường hợp nào vi phạm kỷ luật thì chúng ta phải xử lý nghiêm, làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, để lấy lại lòng tin và tình thương yêu, quý trọng của nhân dân.