Bất chấp Covid-19, Traveloka gọi được vốn 250 triệu USD
Bất chấp Covid-19, Traveloka gọi được vốn 250 triệu USD
Kinhtedothi - Giữa khủng hoảng Covid-19, Traveloka vẫn gọi vốn thành công 250 triệu USD từ một nhóm các nhà đầu tư để phát triển các mảng kinh doanh chính.