Cận cảnh thủ đoạn trộm cắp dầu máy bay ở TP Hồ Chí Minh
Cận cảnh thủ đoạn trộm cắp dầu máy bay ở TP Hồ Chí Minh
Chuyên nghiệp có tổ chức, hoạt động công khai, liều lĩnh - Đó là thực tế những kẻ rút ruột hàng chục ngàn lít dầu máy bay mỗi ngày.