Trường học được điều chỉnh kế hoạch giáo dục học kỳ II năm học 2020 -2021
Trường học được điều chỉnh kế hoạch giáo dục học kỳ II năm học 2020 -2021
Kinhtedothi – Trong trường hợp thời gian học sinh nghỉ học, các trường tổ chức thực hiện dạy học trực tuyến qua internet, truyền hình đảm bảo hiệu quả.