Tỷ giá USD hôm nay 24/9: Trung tâm giảm, USD trong ngân hàng ngược chiều tăng
Tỷ giá USD hôm nay 24/9: Trung tâm giảm, USD trong ngân hàng ngược chiều tăng
Kinhtedothi - Sáng nay (24/9), tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền VND/giảm 5 đồng so với mức công bố trước. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại hôm nay ngược chiều tăng, còn thị trường tự do đi ngang.
Tỷ giá USD hôm nay 21/9: USD trong ngân hàng tăng, trên thị trường đột ngột lao dốc
Tỷ giá USD hôm nay 21/9: USD trong ngân hàng tăng, trên thị trường đột ngột lao dốc
Kinhtedothi - Sáng nay (21/9), tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền VND/USD tiếp tục tăng 2 đồng so với mức công bố trước. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại hôm nay cũng tăng, còn thị trường tự do bất ngờ giảm mạnh.
Tỷ giá USD hôm nay 20/9: Tỷ giá trung tâm vọt tăng, USD trên thị trường cùng đi lên
Tỷ giá USD hôm nay 20/9: Tỷ giá trung tâm vọt tăng, USD trên thị trường cùng đi lên
Kinhtedothi - Sáng nay (20/9), tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền VND/USD tăng mạnh 13 đồng so với mức công bố trước. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại cơ bản đi ngang, còn thị trường tự do cũng tăng mạnh.
Tỷ giá USD hôm nay 18/9: USD trong ngân hàng và thị trường cùng tăng mạnh
Tỷ giá USD hôm nay 18/9: USD trong ngân hàng và thị trường cùng tăng mạnh
Kinhtedothi - Sáng nay (18/9), tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền VND/USD đi ngang so với mức công bố trước. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại và thị trường tự do cùng tăng mạnh.
Tỷ giá USD hôm nay 17/9: Trung tâm tăng, USD trong ngân hàng và thị trường ngược chiều giảm
Tỷ giá USD hôm nay 17/9: Trung tâm tăng, USD trong ngân hàng và thị trường ngược chiều giảm
Kinhtedothi - Sáng nay (17/9), tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền VND/USD đảo chiều tăng 9 đồng so với mức công bố trước. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại và thị trường tự do ngược chiều giảm so với phiên trước.
Tỷ giá USD hôm nay 16/9: Trung tâm giảm 3 phiên liền, USD trong ngân hàng cũng đi xuống
Tỷ giá USD hôm nay 16/9: Trung tâm giảm 3 phiên liền, USD trong ngân hàng cũng đi xuống
Kinhtedothi - Sáng nay (16/9), tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền VND/USD tiếp tục giảm 7 đồng so với mức công bố trước, nối dài 3 phiên giảm liên tiếp. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng giảm, còn thị trường tự do đi ngang so với phiên trước.
Tỷ giá USD hôm nay 15/9: Trung tâm đảo chiều giảm mạnh, USD trên thị trường cùng xu hướng
Tỷ giá USD hôm nay 15/9: Trung tâm đảo chiều giảm mạnh, USD trên thị trường cùng xu hướng
Kinhtedothi - Sáng nay (15/9), tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền VND/USD đảo chiều giảm mạnh 13 đồng so với mức công bố trước. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại ít biến động, còn thị trường tự do giảm mạnh so với phiên trước.
Tỷ giá USD hôm nay 14/9: Trung tâm vọt tăng, USD trong ngân hàng thương mại ngược chiều giảm
Tỷ giá USD hôm nay 14/9: Trung tâm vọt tăng, USD trong ngân hàng thương mại ngược chiều giảm
Kinhtedothi - Sáng nay (14/9), tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền VND/USD đảo chiều tăng mạnh 17 đồng so với mức công bố trước. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại một số đơn vị vẫn đi ngang, một số lại giảm so với phiên trước.
Tỷ giá USD hôm nay 13/9: Trung tâm giảm, đồng USD trên thị trường tự do ngược chiều tăng
Tỷ giá USD hôm nay 13/9: Trung tâm giảm, đồng USD trên thị trường tự do ngược chiều tăng
Kinhtedothi - Sáng nay (13/9), tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền VND/USD giảm 5 đồng so với mức công bố trước. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng cơ bản đi ngang, còn thị trường tự do đảo chiều tăng so với phiên trước.
Tỷ giá USD hôm nay 11/9: Đồng USD trên thị trường tự do đảo chiều giảm mạnh
Tỷ giá USD hôm nay 11/9: Đồng USD trên thị trường tự do đảo chiều giảm mạnh
Kinhtedothi - Sáng nay (11/9), tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền VND/USD đi ngang so với mức công bố trước. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng cơ bản đi ngang, còn thị trường tự do lại giảm mạnh so với phiên trước.