Có thể nhận tiền khi cung cấp dữ liệu giọng nói cho Facebook
Có thể nhận tiền khi cung cấp dữ liệu giọng nói cho Facebook
Kinhtedothi - Facebook cho phép mỗi người dùng có thể nhận 5USD (khoảng 116.000 đồng) trên Paypal khi cung cấp dữ liệu giọng nói theo yêu cầu.