Bộ Xây dựng sẽ không giao thêm dự án đối với chủ đầu tư bị chậm tiến độ thi công
Bộ Xây dựng sẽ không giao thêm dự án đối với chủ đầu tư bị chậm tiến độ thi công
Kinhtedothi - Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu gắn tiến độ thực hiện, giải ngân và hiệu quả dự án với trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, người được giao nhiệm vụ thực hiện, coi đây là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong năm 2021.