Trang chủ / Thời sự / Tin tức

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin Quốc hội cho được giữ quy định về Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước

Như Hương-Công Thọ 23-10-2020 21:57
Kinhtedothi - Chiều ngày 23/10, Quốc hội nghe báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung làm việc.
Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi), đã có 94 lượt ý kiến phát biểu thảo luận ở Tổ và 17 lượt ý kiến phát biểu thảo luận tại Hội trường. Qua thảo luận cho thấy, về cơ bản các đại biểu Quốc hội tán thành với nhiều nội dung, đồng thời đóng góp thêm các ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo Luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp với Cơ quan soạn thảo và các cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp tục nghiên cứu, tham vấn, lấy ý kiến và yêu cầu Cơ quan soạn thảo gửi bổ sung báo cáo, giải trình để chỉnh lý dự thảo Luật ; đã cho ý kiến về một số vấn đề lớn về việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật tại Phiên họp thứ 46 (tháng 7/2020) để xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội; chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện sau khi có ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội.
 Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh báo cáo một số nội dung
Về chính sách của Nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo như sau: Điều 20 của Luật Việc làm đã quy định chính sách đặc thù đối với lao động là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, thân nhân của người có công với cách mạng có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Do vậy, để tránh trùng lắp, xin phép Quốc hội không nhắc lại quy định này trong dự thảo Luật.
Ngoài ra, để bảo đảm rõ hơn về chủ trương đưa người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật đi làm việc tại các thị trường lao động có thu nhập cao, tiếp thu thành tựu khoa học, tiến bộ kỹ thuật tiên tiến, tránh tình trạng chỉ đưa lao động phổ thông đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, dự thảo Luật đã bổ sung tại Điều 4 quy định: “Nhà nước có chính sách khuyến khích để nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật của người lao động đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với thị trường lao động; phát huy và sử dụng hiệu quả nguồn lao động sau khi đi làm việc ở nước ngoài trở về”. Đồng thời, Điều 75 của dự thảo Luật đã giao Chính phủ quy định chi tiết để cụ thể hóa chính sách này.
Về cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ: theo giải trình của cơ quan chủ trì soạn thảo, Luật hiện hành quy định, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện trong đó có điều kiện về “vốn pháp định” thì mới được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Thuật ngữ “vốn pháp định” được sử dụng trong Luật Doanh nghiệp 2005. Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp hiện hành không còn sử dụng thuật ngữ này, nên dự thảo Luật đã điều chỉnh từ “vốn pháp định” thành “vốn chủ sở hữu” – là thuật ngữ được sử dụng trong Luật kế toán , thể hiện đầy đủ về năng lực tài chính của doanh nghiệp, là nguồn vốn thực tế của chủ sở hữu (tổng tài sản sau khi trừ hết các khoản nợ phải trả). Với mục tiêu bảo vệ tốt nhất cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ, thì các điều kiện bảo đảm hoạt động và năng lực tài chính của doanh nghiệp là rất quan trọng nhằm dự phòng các tình huống phát sinh, rủi ro xảy ra trong quá trình hoạt động, nhất là khi liên quan đến người lao động và việc quy định về vốn chủ sở hữu sẽ chặt chẽ và khả thi hơn “vốn điều lệ” (theo quy định của Luật Doanh nghiệp là nguồn vốn được được ghi trên giấy phép kinh doanh, là tổng số vốn góp của tất cả các thành viên ). Thực tế cho thấy, việc quy định mức vốn 5 tỷ đồng như hiện hành là mức tối thiểu có thể bảo đảm yêu cầu về quản lý, giải quyết các vấn đề phát sinh đối với lao động làm việc ở nước ngoài, đây cũng là kinh nghiệm của một số nước trong việc quy định về năng lực tài chính của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin Quốc hội cho được giữ như dự thảo Luật.
Về Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, từ tình hình thực tiễn hiện nay, nhất là trong bối cảnh thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn (chính trị, chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh...) và các nguy cơ có thể xảy ra đối với người lao động khi làm việc ở nước ngoài, thì việc bảo đảm xử lý và có biện pháp kịp thời (hỗ trợ hồi hương, khắc phục rủi ro, tai nạn, giải quyết tranh chấp, ...), bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là rất cần thiết và là trách nhiệm trước hết chính từ doanh nghiệp dịch vụ và bản thân người lao động thông qua việc đóng góp vào Quỹ này như một cơ chế dự phòng, khắc phục rủi ro.
Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin Quốc hội cho được giữ quy định về Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước. Đồng thời, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, để bảo đảm khắc phục những tồn tại hạn chế mà Nghị quyết số 792/NQ-UBTVQH14 đã chỉ ra, đồng thời bảo đảm phù hợp với tính chất của Quỹ do người lao động và doanh nghiệp đóng góp, không sử dụng hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, dự thảo Luật đã: bỏ quy định Quỹ là đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; các nhiệm vụ chi của Quỹ chỉ tập trung vào hỗ trợ, giải quyết những vấn đề rủi ro của người lao động, doanh nghiệp; bảo đảm không trùng lặp nhiệm vụ chi của hoạt động quản lý nhà nước, nhiệm vụ chi thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp; quy định nguyên tắc việc có cơ chế phối hợp linh hoạt giữa các cơ quan trong việc tiếp nhận, hỗ trợ kịp thời cho người lao động và doanh nghiệp, nhất là khi người lao động gặp rủi ro ở nước ngoài... và giao Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước; quy định về tổ chức hoạt động của Quỹ, việc quản lý, sử dụng, chi phí quản lý Quỹ, mức đóng góp vào Quỹ của doanh nghiệp, của người lao động, mức chi đối với các nhiệm vụ quy định tại Điều 68 của dự thảo Luật và đã thể hiện trong các điều 67, 68 và 69.
Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, ngoài 22 nội dung cụ thể tại 29 điều, khoản, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo việc rà soát tiếp thu, chỉnh lý tại 39 điều khác ở tất cả các chương của dự thảo Luật. Đồng thời, đã tiếp tục rà soát, chỉnh lý kỹ thuật đối với toàn bộ dự thảo Luật để hoàn thiện văn bản trình Quốc hội bảo đảm rõ ràng về văn phong, thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật. Dự thảo Luật sau khi chỉnh lý gồm 08 Chương và 76 điều giảm 03 điều so với dự thảo Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 (bãi bỏ 05 Điều, bổ sung mới 01 Điều và tách 02 Điều). So với Luật hiện hành, dự thảo Luật có 34 điểm mới thuộc 8 nhóm nội dung lớn. Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh nêu rõ, trên cơ sở Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội kính trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến./.
TAG: lao động Việt Nam chính sách Quốc hội
 
Tin khác
Tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm sai phạm trong các vụ án trọng điểm
Tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm sai phạm trong các vụ án trọng điểm
Ngày 5/8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 20, đánh giá tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 và xem xét quyết định một số vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Ban Chỉ đạo.
Việt Nam lên tiếng về chuyến thăm của Phó Tổng thống Hoa Kỳ
Việt Nam lên tiếng về chuyến thăm của Phó Tổng thống Hoa Kỳ
Kinhtedothi - Theo đại diện Bộ Ngoại giao, trong thời gian tới Việt Nam sẽ tiến hành triển khai nhiều hoạt động ngoại giao và trao đổi đoàn.
ASEAN bàn thảo với Canada, New Zealand về hợp tác chống Covid-19, bảo đảm an ninh khu vực
ASEAN bàn thảo với Canada, New Zealand về hợp tác chống Covid-19, bảo đảm an ninh khu vực
Kinhtedothi - Đây là những hoạt động tiếp theo trong chuỗi Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 54.
Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh: Sự chung tay của người dân, doanh nghiệp là nguồn tiếp sức tích cực phòng chống dịch
Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh: Sự chung tay của người dân, doanh nghiệp là nguồn tiếp sức tích cực phòng chống dịch
Kinhtedothi-"Trong thời gian tới, tình hình diễn biến dịch bệnh còn nhiều phức tạp, TP rất mong các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục phát huy, cộng đồng trách nhiệm, đồng hành với TP ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19” - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh.
Hà Nội triển khai các giải pháp để mỗi năm tăng ít nhất 5 bậc Chỉ số PAPI
Hà Nội triển khai các giải pháp để mỗi năm tăng ít nhất 5 bậc Chỉ số PAPI
Kinhtedothi- UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND về “Cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của TP Hà Nội giai đoạn 2021-2025”. Trong đó đặt mục tiêu đến năm 2025, TP đứng trong nhóm các tỉnh, thành phố đạt mức trung bình (nhóm 3).
Ông Trần Thế Cương giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
Ông Trần Thế Cương giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Trần Thế Cương giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm.
Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh chỉ đạo nhiệm vụ phòng dịch của Tổ công tác số 1
Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh chỉ đạo nhiệm vụ phòng dịch của Tổ công tác số 1
Kinhtedothi - Chiều 4/8, Tổ công tác số 1 - Sở Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 Thành phố Hà Nội họp triển khai nhiệm vụ. Tham dự cuộc họp có đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy Thành phố; đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND TP, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 cùng thành viên Tổ công tác.
Thông báo nội dung Kỳ họp thứ năm của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thi hành kỷ luật Đảng
Thông báo nội dung Kỳ họp thứ năm của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thi hành kỷ luật Đảng
Từ ngày 2 đến 4/8/2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ năm. Đồng chí Trần Cẩm Tú Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến: Thực hiện mô hình “3 lớp” để bảo vệ “vùng xanh” không có dịch bệnh
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến: Thực hiện mô hình “3 lớp” để bảo vệ “vùng xanh” không có dịch bệnh
Kinhtedothi - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị quận Ba Đình huy động Nhân dân sinh sống trên địa bàn tham gia bảo vệ “vùng xanh”, kiên quyết bảo vệ thành quả đã đạt được, duy trì các khu dân cư an toàn...
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Huy động sức dân để tăng cường kiểm tra, kiểm soát, sớm khống chế dịch
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Huy động sức dân để tăng cường kiểm tra, kiểm soát, sớm khống chế dịch
Kinhtedothi - Ngày 4/8, trực tiếp thị sát, kiểm tra và làm việc với Quận ủy Hà Đông, Huyện ủy Chương Mỹ về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu từng địa phương phải coi hệ thống chính trị ở cơ sở là nòng cốt, huy động sức dân để tăng cường kiểm tra, kiểm soát từ gốc là các hộ gia đình, thôn, xóm, ngõ, phố; bảo đảm tổ chức thực hiện giãn cách xã hội thực chất, hiệu quả.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương trao quà hỗ trợ vượt qua dịch Covid-19 cho hộ nghèo xã Yên Bài (Ba Vì)
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương trao quà hỗ trợ vượt qua dịch Covid-19 cho hộ nghèo xã Yên Bài (Ba Vì)
Kinhtedothi-Ân cần thăm hỏi đời sống của bà con đồng bào dân tộc của xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương khẳng định, những phần quà hôm nay là sự sẻ chia của Mặt trận đến với các hộ nghèo, mong muốn kịp thời giúp các gia đình có thêm lương thực, thực phẩm để thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, góp phần cùng TP sớm dập dịch Covid-19.